Nederlander wil talenkennis vergroten in 2016

Werk grootste drijfveer voor opdoen nieuwe kennis

Het leren van een vreemde taal is populair onder Nederlanders blijkt uit onderzoek van Konnektid. Ruim 40% van de respondenten geeft aan in 2016 een nieuwe taal te willen leren, waarbij Spaans het meest werd genoemd. Als motivatie voor het leren van een nieuwe taal wordt veelal genoemd dat dit nodig is voor het werk en om te kunnen communiceren op reis. Ook in 2015 was het leren van een vreemde taal populair, toen heeft men vooral Nederlands en Spaans geleerd. 

Softwarekennis verbeteren voor carrière 

Verder wil 22% van de respondenten graag nieuwe software leren gebruiken waarbij WordPress, Photoshop en programmeertools het meest werden genoemd. De belangrijkste reden voor het willen leren van deze skill is dat het goed is voor de huidige carrière, zoektocht naar werk of eigen onderneming. 

Dit sluit aan bij de resultaten van onderzoek gedaan door CBS en TNO [1] waaruit blijkt dat maar liefst 23% van alle Nederlandse werknemers kennis of vaardigheden mist die belangrijk zijn om hun werk goed te kunnen doen. Vooral professionals in de informatica en communicatie zeggen last te hebben van kwalificatieveroudering, vooral veroorzaakt door de snelheid van technologische ontwikkelingen. 

Tenslotte wil ruim 28% van de deelnemers graag het komende jaar iets creatiefs leren waarbij fotografie het meest werd genoemd. De belangrijkste drijfveer voor het opdoen van creatieve kennis is de behoefte aan zelfontplooiing, vermaak en ontspanning.  

Over het onderzoek

Kenniscommunity Konnektid heeft middels een enquête onderzoek gedaan naar de kennis die Nederlanders in 2016 willen opdoen. Ook werd gekeken naar de motivatie en gewenste manier van leren. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in december 2015 onder 175 respondenten. De gemiddelde leeftijd lag tussen de 26 en 35 jaar en ruim de helft van de respondenten waren nog geen lid van Konnektid.  

Download PDF
Download PDF
Over Konnektid

Konnektid is opgericht in 2013 met als doel kennisdeling tussen mensen te bevorderen. Konnektid is een community waar kennis gedeeld kan worden met iedereen, zowel met een naaste buur als met een professioneel docent. De filosofie hierachter is dat dit niet alleen goed is voor de eigen ontwikkeling, maar dat het ook bijdraagt aan het beter leren kennen van de eigen buurt. Konnektid gelooft dat ieder mens vaardigheden bezit die de moeite waard zijn om te delen met een ander.

Op dit moment zijn er meer dan 15.000 mensen in 25 landen die hun kennis delen via Konnektid.

www.konnektid.com
www.konnektid.com/focusforward

berichten