Nederlanders geven taalles aan vluchtelingen 

Vluchtelingen op zoek naar verbinding en tijdsbesteding

Konnektid, het educatieplatform met 15.000 leden, zag de afgelopen drie maanden de vraag van met name Syrische vluchtelingen naar Nederlandse taalles enorm groeien. Een kwart van het totale aantal verzoeken kwam vanuit vluchtelingen.

Bij de oprichting in 2013 richtte Konnektid zich met name op Nederlandse buurten. Vanwege de nieuwe grote vraag vanuit vluchtelingen, heeft Konnektid “Focus Forward” in het leven geroepen met als doel deze groep mensen - met een zeer specifieke leervraag - nóg beter te kunnen bedienen. De meeste vragen komen uit de regio’s Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

"Door het faciliteren van Nederlandse taalles helpen we vluchtelingen op weg en kunnen ze zich snel bekend maken met onze samenleving." 

Michel Visser, oprichter Konnektid 

“Mensen met elkaar verbinden vanuit verschillende achtergronden levert vaak verrassend mooie en leerzame ontmoetingen op”, zegt Michel Visser, oprichter van Konnektid. “Door het geven van Nederlandse taalles helpen we vluchtelingen op weg en kunnen ze zich snel bekend maken met onze samenleving. Vluchtelingen brengen zelf ook een hoop waardevolle kennis en vaardigheden met zich mee. Door kennisuitwisseling kunnen we veel van elkaar leren.”, aldus Visser.

Gerlinde (21) helpt vluchteling Heba (19) op weg

Een mooi voorbeeld zijn Heba (19) en Gerlinde (21). Heba is een Syrische vluchtelinge en wilde graag haar Nederlands verbeteren met het oog op haar studie. “Via Konnektid ben ik in contact gekomen met Gerlinde met wie ik inmiddels bevriend ben. Elke keer dat we samenkomen spreken we over andere onderwerpen. Hierdoor is mijn Nederlands verbeterd. Ik blijf eraan werken en ben dankbaar voor deze ervaring, het geeft me een mooi kijkje in de Nederlandse cultuur”, aldus Heba.

Gerlinde wilde naast haar mbo-opleiding haar tijd nuttig besteden en wilde vluchtelingen zich welkom laten voelen in ons land. “Ik help Heba met haar huiswerk voor Nederlands en we praten veel over de verschillen tussen Nederland en Syrië. Daarnaast delen we dezelfde hobby, gitaar spelen. Ik vind het erg leuk om iemand op deze manier te helpen en daarnaast leer ik zelf ook nog het een en ander.”

Enthousiaste kennisdelers gezocht

Zeker de helft van de verzoeken hebben inmiddels antwoord gekregen van een buur die hen zou kunnen helpen. Om aan de toenemende vraag naar Nederlandse taalles te kunnen voldoen, zoekt Konnektid meer Nederlanders die taalles willen geven aan een vluchteling. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via konnektid.com/focusforward.

195782 img 0735 c7bcb4 large 1455699099

Heba(19) en Gerlinde (21)

Download PDF
Download PDF
Over Konnektid

Konnektid is opgericht in 2013 met als doel kennisdeling tussen mensen te bevorderen. Konnektid is een community waar kennis gedeeld kan worden met iedereen, zowel met een naaste buur als met een professioneel docent. De filosofie hierachter is dat dit niet alleen goed is voor de eigen ontwikkeling, maar dat het ook bijdraagt aan het beter leren kennen van de eigen buurt. Konnektid gelooft dat ieder mens vaardigheden bezit die de moeite waard zijn om te delen met een ander.

Op dit moment zijn er meer dan 15.000 mensen in 25 landen die hun kennis delen via Konnektid.

www.konnektid.com
www.konnektid.com/focusforward

berichten